وقتی كبوتری شروع به معاشرت با كلاغها می كند

 

پرهایش سفید می ماند، ولی قلبش سیاه می شود....

نوشته شده توسط علی محمد مصدق راد در سه شنبه سی ام مرداد 1386 ساعت 20:45 | لینک ثابت |

اگر تمام شب براي از دست دادن خورشيد گريه کني،

لذت ديدن ستاره ها را هم از دست خواهي داد (شکسپير).

نوشته شده توسط علی محمد مصدق راد در جمعه دوازدهم مرداد 1386 ساعت 22:27 | لینک ثابت |

 

Priorities and Equity in Health Care Policy: 12th Annual Conference of the Italian Health Economics Association (AIES)

 

Organizer

Italian Health Economics Association (AIES)

 

Event Profile

The theme of the Conference “ Priorities and Equity in Health Care Policy - may be faced both with theoretical and empirical papers pertaining either to Italian or foreign experiences. Some examples of topics that fit the Conference targets include:

 • Basic levels of public health care: definition, consistency, impact on management
 • Funding and resource allocation at regional and local level: criteria, methods and effects
 • Determinants of health needs: macroeconomic effects and scope for public intervention
 • Relevance of ethical and economic values in defining priorities and management choices
 • Costs of unappropriate care: analysis and intervention strategies
 • Inequalities in health and access conditions, equity in health care delivery and finance
 • Policy options for reducing inequalities and promoting equity
 • Models, tools and experiences of measurement of equity and quality in health care
 • Responsibility of health care management in pursuing equity

 

A limited number of papers not specifically pertaining to the Conference theme will be admitted for discussion in one ore more free sessions.

Some sessions in English language will be organized. The languages of the conference are English and Italian (with no simultaneous translation).

All information on the Conference will be published on AIES website: http://www.aiesweb.it

 

 Dates :

18-19 October 2007City :

Venue:

 University of Florence - Faculty of Economics

 

City

Florence

 

Country :

Italy

 

Category :

Policy & Management

نوشته شده توسط علی محمد مصدق راد در چهارشنبه دهم مرداد 1386 ساعت 21:8 | لینک ثابت |

The Hospital of the Future Conferences: 6th International Conference on the Management of Healthcare & Medical Technology

 

Organizer

HCTM

 

Event Profile

Over the years in the previous HCTM annual conferences we have examined the returns and benefits of medical technologies, the application and organisational aspects of creating and implementing cutting-edge technologies, the trends and the advances made in the field of technology and its management in healthcare delivery, and the challenges for the future. Against this background, the next conference in 2007 seeks to encourage an international and multidisciplinary debate on the responsibility and compliance in the management of healthcare technologies in an integrated healthcare system. As this issue is complex and multifaceted, several different theories, approaches, perspectives and dialogues are required to achieve a common understanding necessary to define the state of the art.

Papers will be expected to deal with the identification and analysis of the different roles and contributions, and therefore with the responsibilities of the different actors involved in the development, adoption and management of cost-effective and appropriate healthcare technologies, i.e., manufacturers, sales agencies, scholars, researchers, regulators, payers (including insurers), managers (including risk managers), and professionals.

 

Conference theme and sections: The theme for the 6th International Conference on the Management of Healthcare and Medical Technology is Towards responsibility and compliance in the management of healthcare technologies: international perspectives and comparative experiences.

The conference will explore the issue of responsibility with respect to each phase of the healthcare technology life cycle; hence the conference will have the following general sections:

·         Section 1 - Healthcare technology development: concept generation of innovative healthcare technology; ethical issues concerning innovative healthcare technology; projected future research direction needs; technology-driven innovations versus health need-driven innovations; uptake and safe diffusion of new medical technologies/ devices, constructive health technology assessment; product life cycle management models for healthcare technology.

·         Section 2 - Healthcare technology compliance and regulation: commercialization authorization; liability and insurance issues in healthcare technology; Health Technology Assessment and reimbursement decisions; trends, advances, and challenges of technology in healthcare and the social policy issues of health care delivery: affordability, access, availability; Compliance and ethical implications; Trends and advances in technology for healthcare delivery and the issue of quality of care; The role of government and its influence on trends, advances, challenges and future research in technology for healthcare delivery.

·         Section 3 - Healthcare technology adoption by the healthcare organization: hospital based-Health Technology Assessment; investment planning and programming; businessplanning;

·         Section 4 - Healthcare technology management by the healthcare organization: organizational impacts, change management; business process re-engineering; technology overlapping; development of sound information systems; performance measurement; audit; maintenance; safety and replacement plans; anonymous incident reporting systems;

·         Section 5 - Contributions from PhD students are welcome and encouraged. One section of the Conference is allocated to presentations by PhD students on the subject matter of their doctoral thesis (at all stages of preparation). The students presenting their work will thus have the opportunity to explain and defend their research questions, the investigative approach and methodology they have chosen to test their hypotheses to a qualified audience of experts, thus benefiting from useful suggestions and feedback on their work. Alternatively, PhD students whose research project is in an advanced stage can decide to present the outcome of their research in one of the above mentioned sections.

For all sections papers dealing with benchmarking across countries, regions and types of providers and payer systems are especially welcome.

Who should attend? The conference is of interest to a variety of groups and professionals within the larger industry of healthcare and healthcare delivery. These groups include medical and healthcare practitioners, researchers, academics, manufacturers, jurists, regulators, and consultants involved in all the phases of development, delivery, evaluation, risk management, research or teaching of healthcare services and of healthcare technologies management.

Included in this list, are also the manufacturers of medical instruments and healthcare equipment/ devices; pharmaceutical companies; biotechnology companies; providers of information and telecommunication technology for healthcare delivery; regulatory agencies; medical and healthcare professional groups and associations; insurance and other financial companies involved in healthcare; and faculty and students in programs in healthcare management, technology, policy, strategy, economics, and ethics.

All are invited to submit papers relevant to the conference theme, sections and topics described above.

 

Submissions

 1. Abstract submission: If you would like to present a paper at the conference, please submit an abstract (max 500 words) to the conference coordinator at: HCTMconference2007@sssup.it Each abstract should contain:

o                                Paper title

o                                All authors’ names, with details of the Institution and full postal address, telephone, fax, email address of the corresponding author, identified by the name being underlined

o                                Section of choice and 2nd preference

o                                Each conference participant is not expected to present more than two papers, although he/she may be co-author of other papers presented at the Conference.

 1. Paper submission: If you are invited to present a full paper for presentation during the conference, please follow the presentation guidelines which you will find nearer the event on the conference website.
 2. Ph.D. submissions for the PhD section should contain a statement that the paper is being submitted to the Ph.D. section, and should include the title of the thesis. Papers submitted for other sections should indicate 1st and 2nd section preferences.

KEY DATES

·     Deadline submission of abstract: 8 June 2007

·     Authors will be notified of acceptance: 19 June 2007

·     Deadline submission of full paper: 27 August 2007

·     Deadline registration: 3 September 2007

 

Proceedings and Publication: All the papers selected for oral presentation at the conference will be published in the Conference Proceedings and in a CD-ROM distributed at the conference to all conference participants who register for the conference. Selected papers, following peer-review, will be included in a special issue of the International Journal of Healthcare Technology and Management. In addition, a book based on selected papers presented at the Conference is also planned.

 

Contact: For additional information, please visit http://www.sssup.it/HCTMconference2007 or contact the conference coordinator at: HCTMconference2007@sssup.it

 

 Dates :

3-5 October 2007

City :

Pisa

 

Country :

Italy

 

Category :

Policy & Management

نوشته شده توسط علی محمد مصدق راد در چهارشنبه دهم مرداد 1386 ساعت 20:59 | لینک ثابت |

24th International Conference of ISQua: The International Society for Quality in Health Care

 

Organizer

The International Society for Quality in Health Care

 

Event Profile

The 24th International Conference of ISQua, The International Society for Quality in Health Care, in Boston will start on the evening of Sunday 30 September and finish on the afternoon of Wednesday 3 October 2007. An impressive group of leaders have agreed to be plenary presenters for the Boston program. These will be announced announced this month.

For ISQua’s Boston Conference program, abstracts are being invited for a major track across the program on E-Health as it applies to patient safety and quality, and lessons learned from hands-on practice.

other program tracks will cover new initiatives and lessons learned in the areas of, but not limited to:

 • Performance Measures/Indicators
 • Patient safety
 • Patients - informed, consulted, empowered
 • Workforce
 • Systems
 • Accreditation and other evaluation services
 • Clinical performance improvement

A major focus for each track will be Oral and Poster presentations. Additional Posters will be selected for display only.

CLOSING DATE for ABSTRACT submissions: No later than Monday 12 March 2007.

Abstracts are to be submitted ON-LINE. Go to the Boston star on ISQua’s home page: http://www.isqua.org/

The steps for submitting abstracts are set out in the Boston conference section on the ISQua site. Please refer to the instructions and use the skeleton abstract framework provided. A separate registration form and file must be submitted for each abstract. All abstracts will be acknowledged.

 

 Dates :

30 September - 3 October 2007

 

City :

Boston, Massachusetts,

 

Country :

USA

Category :

Policy & Management

 

نوشته شده توسط علی محمد مصدق راد در چهارشنبه دهم مرداد 1386 ساعت 20:54 | لینک ثابت |

مقدمه :

 ارگونومي علم اصلاح و بهسازي محيط كار، شغل و تجهيزات و تطابق آن با قابليت ها و محدوديت هاي انسان است . بدون شك بكارگيري ملاحظات ارگونوميك  و آموزش در اين زمينه در هر سازماني نقش بسزايي در مديريت بهره وري  آن سازمان دارد.  عدم رعايت اين ملاحظات منجر به كاهش انگيزه و بازده نيروي انساني، افزايش ميزان جابجايي و غيبت كاركنان و در نهايت كاهش اثر بخشي، كارايي و بهره وري سازمان مي گردد .

 

روشها:

اين پژوهش توصيفي، مقطعي و بنيادي - كاربردي به منظور بررسی رابطه بین رعایت ملاحظات ارگونومیک در ایستگاههای کاری پرستاری و آسيبهاي شغلي كادر پرستاري در سال 1382 در واحدهاي پرستاري شش بيمارستان اصفهان صورت گرفت. جامعه پژوهش شامل كليه كادر پرستاري بيمارستانها اعم از سرپرستاران، پرستاران، كمك پرستاران، بهياران و كمك بهياران (1549 نفر) مي باشد كه براساس نمونه گيري طبقه اي سهميه اي 753 نفر از آنها  با استفاده از يك پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفتند.

 

نتايج:

ميزان آگاهي پرستاران در زمينه ارگونومي با ميانگين  75/0± 21/2  از 5 امتياز در حد ضعيف، شرايط كاري پرستاران ( از لحاظ روشنايي محيط كار، تهويه،گرمايش، سرمايش، آرامش، تجهيزات، محيط كار، وسايل حفاظتي و ... ) با ميانگين 67/0± 06/2 از 5 امتياز در حد  ضعيف، ميزان مشكلات كاري و آسيب هاي شغلي با ميانگين  94 /0± 01/2  از 5 امتياز در حد كم و رعايت اصول ارگونوميك در ايستگاههاي كاري پرستاري با ميانگين 09/0 + 66/0 از 1 امتياز در حد  خوب ارزيابي شده است. بين ميزان آگاهي كادر پرستاري از علم ارگونومي و ميزان آسيبهاي شغلي از لحاظ آماري ارتباط معكوس معناداري مشاهده شد (p=0.00). بين شرايط كاري و ميزان آسيبهاي شغلي از لحاظ آماري ارتباط معكوس معناداري مشاهده شد(p=0.00) . بين رعايت اصول ارگونومي در ايستگاههاي كاري و ميزان آسيبهاي شغلي كادر پرستاري ارتباط معناداري مشاهده شد (P<0.05). عدم رعايت ملاحظات ارگونوميك در ايستگاههاي كار پرستاري موجب اتلاف سالانه 6/29 واحد شمارش بهره وري نيروي انساني گرديد.

 

بحث و نتيجه‎گيري:           

با استفاده از نتايج فوق مي توان بيان نمود كه بكارگيري ملاحظات ارگونوميك  و فراهم نمودن آموزشهاي كافي در اين زمينه و بهره گيري از وسايل و تجهيزات ايمني نقش قابل ملاحظه اي در افزايش بهره وري نيروي انساني سازمان دارد. بنابراين آموزش بهداشت حرفه اي بايد يكي از اهداف عملياتي دانشكده هاي پرستاري به طور اعم و بيمارستانها به طور اختصاصي باشد و اين مهم بايد در برنامه ريزيهاي آموزشي منظور گردد.

 

واژه‎هاي كليدي:

ارگونومي بيمارستان كادر پرستاري آسيب هاي شغلي

 

پژوهشگران:

     علی محمد مصدق راد، شهیده الله وردی، ندا خواجوی

نوشته شده توسط علی محمد مصدق راد در چهارشنبه دهم مرداد 1386 ساعت 11:32 | لینک ثابت |

 

تا وقتی که به قدرت نرسیدی مطیع باش

و وقتی که به آن رسیدی متواضع باش

حضرت علی (ع)

نوشته شده توسط علی محمد مصدق راد در سه شنبه نهم مرداد 1386 ساعت 20:33 | لینک ثابت |

چكيده پژوهش

مقدمه:

     مديريت اثر بخش يكي از عوامل بسيار مهم موفقيت  هر بيمارستاني است كه باعث اثربخشي، كارايي و بهره وري خدمات بيمارستاني مي گردد. امروزه به دليل پيشرفتهاي شگرف در علوم بيمارستاني و تغيير نيازهاي مشتريان، مديريت بيمارستانها با مشكلات بسياري روبرو شده است. ازاين رو تعيين و حل مشكلات مديريت مي تواند منجر به اداره موثر بيمارستان گردد. اين پژوهش با هدف تعيين مشكلات مرتبط با وظايف و نقش هاي مديران در بيمارستان هاي دانشگاهي شهر اصفهان در سال 1382 انجام شده است.

 

مواد و روشها:

      براي انجام اين پژوهش توصيفي، مقطعي و بنيادي از پرسشنامه استفاده شد كه پس از سنجش روايي و پايايي، بين مديران ارشد و مياني  بر اساس سرشماري و مديران عملياتي بر اساس نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده سهميه اي توزيع گرديد. تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفته است. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS11  مورد پردازش قرار گرفت.

 

نتايج:

     بيشتر مشكلات مديران در سه سطح ارشد، مياني و عملياتي مربوط به وظيفه سازماندهي بوده است. كمترين مشكلات مديران ارشد مربوط به وظيفه ارتباطات و نقش هاي حل مساله و مذاكره و كمترين مشكلات مديران مياني و عملياتي مربوط به نقش اطلاعات بوده است. همچنين بيشترين مشكلات مرتبط با وظايف و نقشهاي مديريت به ترتيب در واحدهاي انبارداري، لندري، مركز استريل و تأسيسات و كمترين مشكلات به ترتيب در واحد هاي توان بخشي, مددكاري و خدمات آموزشي بوده است.

 

بحث و نتيجه گيري:

     آگاهي از مشكلات مرتبط با نقش ها و وظايف مديران بيمارستانهاي دانشگاهي مي تواند منجر به اداره اثربخش و كارآمدتر بيمارستان ها گردد.

 

كلمات كليدي:

مشكلات مديريت بيمارستان

 

پژوهشگران:

علي محمد مصدق راد- فروغ شايان

نوشته شده توسط علی محمد مصدق راد در سه شنبه نهم مرداد 1386 ساعت 19:46 | لینک ثابت |

شکوفايي يک فرآيند دو مرحله اي است.

اول شناختن راه و دوم پيمودن آن.

نوشته شده توسط علی محمد مصدق راد در دوشنبه هشتم مرداد 1386 ساعت 21:35 | لینک ثابت |
 
business articles